01.Liseler iki gruba ayrılacaktır. Bir grup lise merkezi sınavla ülke genelinden öğreci alan liseler, diğer grup eğitim bölgesinden adrese dayalı öğrenci alan liseler şeklinde dizayn edilecektir.

02.Ülke genelinde sınavla öğrenci alacak liseler bakanlık tarafından belirlenecek.

03.8. Sınıf öğrencilerinin isteğe bağlı olarak girebilceği bir sınav yapılacaktır.

04.Bu sınav sözel ve sayısal olmak üzere, çoktan seçmeli soruların yer aldığı tek oturumluk bir sınav olarak yapılacaktır.05.Sınav, okul müfredatını kapsayacak şekilde yapılacaktır.

06.Sınavsız öğrenci alan liselere yerleştirme için her ilde"Eğitim Bölgeleri" oluşturulucaktır. Eğitim Bölgesi,eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak, öğrenci sayısı okul türü,kontenjanı ve donanımları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.İlkokul,ortaokul ve liseleri birbirleri ile eşleştiren uygulama.

07."Eğitim Bölgeleri" oluşturulurken bölgenin genel nüfus verileri, ortaokul öğrenci nüfusu, okulların türleri ve konumları dikkate alınacaktır.

08. Eğitim Bölgesindeki her ortaokul, eğitimde süreklilik prensibi çerçevesinde, türleri itibariyle ortaöğretim kurumları ile ilişkilendirilir.


 Sınavlı Öğrenci Alan Liseler

 • Fen Lisesi
 • Sosyal Bilimler Lisesi
 • Proje Okulları

 

Adrese Bağlı Olarak Eğitim Bölgesi İle Öğrenci Alan Liseler

 • Anadolu Lisesi
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 • Anadolu İmam Hatip Lisesi


1. Her öğrenci girmek zorunda değildir, sınava giriş isteğe bağlıdır.
2. Okul müfredatını kapsar.
3. Sayısal ve sözel iki bölümden oluşur.
4. Sınav temel dersleri içerir.
5. Soru sayısına göre sınav süresi belirlenir.
6. Sadece sınavlı öğrenci alan liselerin yerleştirilmesinde kullanılır.
7. 3 yanlış bir doğruyu götürür.
8. Her yıl haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak ve yine Haziran ayı içersinde sonuçlar ilan edilecektir.
9. "Ek yerleştirme" yapılacaktır.
10.Örnek sorular Aralık ayı içerisinde yayınlanacaktır.
11.Sınavla öğrenci alan 5(beş) okul tercihi yapılacaktır.

Liseye Geçiş Sistemi

 • Merkezi sınav iki bölümden ve tek oturumdan oluşacak Sayısal-Sözel Bölüm 
  Çoktan seçmeli sorular yer alacak. 90 soru  135 dakika
  Sınav Haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak(2 Haziran ya da 3 Haziran)

Okullara Yerleşmek İçin Kaç Tercih Yapılabilecek?

 • Sınava giren öğrenciler önce sınav puanları ile girmek istedikleri okullardan 5 tercihte bulunacaklardır.
 • Ardından adreslerinin bulunduğu eğitim bölgelerinde bulunan 5 okulu tercih edeceklerdir.
 • Sınav puanlarına göre tercihlerine yerleşemezlerse diğer öğrenciler gibi adreslerine bağlı olarak eğitim bölgelerinden yerleşeceklerdir.


Merkezi Sınava Girmeyen Öğrenciler Nasıl Yerleşecek?

 • Sınava girmek istemeyen öğrenciler, ikamet ettiği adrese en yakın  tercih edilen 5 okuldan birine, diploma notuna göre,  yerleştirilecektir
 • Adrese dayalı tercihlerinde tercih önceliği önemlidir
 • Diploma notuna göre yerleşecek olan öğrenci birinci tercihinde yerleşemezse ikinci tercihine göre yerleşecektir


Tercihler Nasıl Yapılacaktır?

 • Tercihler e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır.
 • Öğrencilerin adrese dayalı eğitim bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden toplam 9 lise yer alacaktır. Öğrenciler kendilerine sunulan bu 9 okul arasından 5 tercih yapacaklardır. 9 okul bütün lise türlerini  (Anadolu Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) kapsayacaktır. Öğrencilerden 9 okuldan 5 tercih yapması istenecektir.

Özel Okullara Giriş Nasıl Olacak?

 • Özel Okullar isterlerse kendilerine özel sınavları yapabilecek.
 • İster yaptıkları bu sınav ile ister Merkezi sınav ile öğrenci seçebilecek
 • Özel okulu tercih etmek isteyen öğrenciler istediği özel okula gidebilecek.


1:Sınavla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjanlar doğrultusunda sınav puanına göre,  sınavsız okullarda ise öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yapabilcekler.

2:Okul türleri arasında (yani Anadolu Lisesinden Meslek Lisesine Meslek Lisesinden Anadolu Lisesine gibi) 10. sınıf sonuna kadar, ikamet ettiği eğitim bölgesi kriteri de göz önünde bulundurularak nakil işlemleri yapılabilir.

3:Teog sonucuna göre yerleşen yani halen liselerde eğitim almakta olan öğrenciler, yine o dönem yerleştikleri taban puana göre nakil başvurusunda bulunabilcekler.