Doğru Cevap Okulları başta İngilizce olmak üzere 2. Yabancı dilleri kapsayan çok dilli bir program uygulamaktadır. Okulöncesi eğitimden başlayarak uyguladığı Çift Dilli Eğitim sistemi ile İngilizcede anadil becerisi edindirmeyi hedeflemektedir.  Ortaokuldan itibaren seçilen 2. Yabancı dil öğrencilerimizin farklı kültürlerle tanışmasını sağlamakta ve donanımlı bireyler olmaları yolunda hayata hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır.

Doğru Cevap Okullarında yabancı dil eğitiminin amacı: Dört dil becerisini (okuma -yazma- dinlediğini anlama – konuşma) eşit derecede kazandırmaktır.  Okullarımızda dil eğitiminin eksiksiz uygulanması için ekibimizce kurum içi eğitim verilmekte ve sistemin doğru şekilde uygulanması Genel Merkez tarafından denetlenmektedir. Eğitimin her aşaması Merkez Ekibimizde ve Okullarda bulunan uzmanlar tarafından planlanmakta ve kurumlarımız tarafından hayata geçirilmektedir.