Doğru Cevap Koleji, teknoloji ile birlikte yürütülen nitelikli eğitimin başarıya ulaşmada hız kazandırdığı gerçeğini kabul eder. Bu gerçeği DC BİLİŞİM SİSTEMLERİ (e-DC) web tabanlı okul yönetim programını kullanarak pekiştirir. Bu sistem ile veliler, öğretmenler ve öğrenciler okulla ve eğitim programlarıyla ilgili tüm verilere internet aracılığı ile kolayca ulaşır.

Yönetici iletişim platformu ile veliler öğrencinin ders başarısı, devam durumu, sınav ve etüt programları, okuldaki etkinlikleri hakkında bilgilere ulaşırken aynı zamanda akademik takvimi takip eder. Ayrıca bu bilişim programı öğrencilerin online eğitim sürecini, ölçme ve değerlendirmeleri, analizleri, okul-veli arasındaki iletişimi etkin bir şekilde kullanır. Mobil arayüzü sayesinde tüm iletişime bir mekana sabit almadan ulaşır.

e-DC Bilişim Sistem İçeriği:

Kayıt Modülü
İletişim Modülü Sınav+Not Modülü Etkinlik Takvimi Modülü Online Alışveriş

Akıllı Tahta Teknolojisi / Akıllı İçerik Sistemi

Doğru Cevap Koleji Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü ve Eğitim Koordinatörlüğü bünyesinde görev alan Bölüm Başkanları denetiminde yürütülen akıllı içerik sistemi ile Türkiye geneli tüm Doğru Cevap kampüslerinde aynı içerikle ders işlenir. Akıllı tahtalara yüklenen akıllı içerik sistemi sayesinde eğitim öğretimde standardizasyon ve senkronizasyon sağlanır, fırsat eşitsizliği ortadan kalkar. Dersler, akademik kurul onaylı akıllı içerik sistemi ile işlendiğinden öğretmene bağlı yaş, bilgi ve tecrübe gibi bireysel farklar minimize edilerek kalıcı öğrenme sağlanır.