Eğitim sisteminde ölçme sürecin önemli bir parçasıdır. Bir tür betimleme işidir. Öğretim sürecinin her aşamasında ölçme değerlendirme önemli bir yere sahiptir.

Doğru Cevap Okullarında uygulanan Ölçme - Değerlendirme sistemi;

Öğrencilerin 7D eğitim modeli ile hedeflenen gelişim özelliklerine ulaşıp ulaşmadıklarını tespit etmek, telefi edilecek alanları, bölümleri belirlemek, buna uygun yeni programlar geliştirmek, kişisel gelişim hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek, eksik düzey ve özelliklerde gerekli tamamlamaa tedbirlerini almak üzere ve sonuçları tahlil ederek paydaşlarla paylaşarak iş birliği içerisinde belirlenen başarı hedeflerine ulaşmak üzerine kurgulanır.

Doğru cevap eğitim kurumlarında süreç değerlendirmesi esas alınmıştır. Öğrenci başarısızlıklarının ölçüldüğü bir ölçme anlayışı yerine betimleyici ve geliştirici bir anlayış esas alınmıştır bu bağlamda öğrencilerinin yıl boyunca oluşiturdukları özgün çalışmalar gelişim dosyalarında toplanır. Yıl sonunda öğretmen ve öğrenci ve veli iş birliği ile portfolyo dosyasının içindeki gelişim sürecine ait çalışmalardan bazıları seçilir öğrenci, eğitim teknolojilerini kullanarak bu çalışmalarıyla bir sunum hazırlar ve bunu portfolyo sunum gününde aileleri ile paylaşırlar.

Doğru Cevap Okullarında ölçme, süreçlerin ve sonuçların sistematik ve çok yönlü bir şekilde değerlendirmesidir. Kurumlarımıza ölçme değerlendirme sistemi ile aşağıdaki alanlarda destek sağlanmaktadır.
  • Otomasyon sisteminin kurulması
  • Ölçme Değerlendirme Süreçlerinin Planlanması
  • Ölçme Değerlendirme Takviminin Oluşturulması,
  • Farklı Ölçme Araçlarının Temini,
  • Ölçme Değerlendirme Sistemi Hakkında Bilgilendirme ve Eğitim,
  • Türkiye Geneli Ölçme Değerlendirme Sınavlarına Katılım,
  • Raporlama Sistemlerinin Kurulumu